Federale beleidsprioriteiten

NEHA werkt samen met onze nationale organisaties – de National Hemophilia Foundation en de Hemofilia Federation of America – om onze federale belangenbehartigingsagenda en -strategie te ontwikkelen.

De federale beleidsprioriteiten omvatten steun voor:

  • federale hemofilieprogramma's
  • veiligheid van bloed en bloedproducten
  • patiënt toegang tot zorg
  • federaal gefinancierd onderzoek

 

Staatsbeleidsprioriteiten

NEBDAC werkt in elke staat om ervoor te zorgen dat:

  • Mensen met bloedingsstoornissen kunnen financiële hulp krijgen van de co-pay-hulpprogramma's van fabrikanten
  • Alle "fail first"-bepalingen die door verzekeringsmaatschappijen zijn aangenomen, zijn niet van toepassing op factorproducten, of zullen bepalingen bevatten ter bescherming van de patiënt die zorgen voor blijvende toegang tot het product dat de arts van de patiënt nodig acht
  • Staten erkennen maart als Bloedingsstoornis Awareness Month.